Zaštita podataka

OleaPharm d.o.o. Tuzla, vlasnik online trgovine obrađuje podatke svojih kupaca i korisnika usluga te posjetitelja online trgovine www.oleapharm.ba, a koje su namijenjene internetskoj prodaji proizvoda u skladu sa važećim propisima kojima se regulira zaštita ličnih podataka. Na online trgovini www.oleapharm.ba prikupljamo informacije koje identifikuju posjetioca (korisnika/kupca) ove online trgovine pri vršenju određenih aktivnosti kao što su naručivanje proizvoda, ispunjavanje anketa, slanje komentara i sl. Prilikom obavljanja navedenih radnji posjetilac ima obavezu unošenja svoji ličnih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa i dr). Unošenje ličnih podataka je odluka posjetioca koji ukoliko ne unese tražene podatke za navedene servise neće biti u mogućnosti da ih koristi.

Online trgovina www.oleapharm u svojim bazama podataka ne prikuplja i ne čuva informacije vezane za platne kartice posjetilaca i korisnika usluga koje se pružaju putem navedenog servisa.

 

Opšte informacije o vlasniku online trgovine oleapharm.ba

Vlasnik online trgovine www.oleapharm.ba je OleaPharm d.o.o. Tuzla sa sjedištem u Tuzli,  ulica Proleterskih brigada 60, Lipnica, Tuzla.

ID broj firme je: 4210239570002

Email: info@oleapharm.ba

Telefon: +38761686384

OleaPharm d.o.o. poduzima mjere kako bi obrada osobnih zadataka ispitanika bila zakonita, poštena i transparentna.

 

Izjava o privatnosti i zaštiti podataka

Izjava o privatnosti i zaštiti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se deponuju, prikupljaju i smještaju u baze prilikom korištenja online trgovine www.oleapharm.ba sa ciljem obavljanja online kupovine proizvoda na pomenutoj online trgovini.

Svi prikupljeni podaci biće upotrebljeni samo sa ciljem realizacije procesa kupovine, dostave naručenih proizvoda na predviđene adrese, eventualne promotivne aktivnosti kao i poboljšanja naših usluga.

Zbog specifilčnosti digitalnog poslovanja pozivamo sve posjetioce online trgovine www.oleapharm.ba da pažljivo pročitaju izjavu o povjerljivosti kako bi na ispravan način razumjeli koje informacije treba da deponuju i u koju svrhu će deponovani podaci biti iskorišćeni.

Pristupanjem ili upotrebom naše online trgovine, kupac ili posjetilac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinom korištenja online trgovine www.oleapharm.ba

Ukoliko se kupac ili posjetilac ne slaže sa ovom izjavom o povjerljivosti podataka upućujemo ga da na online trgovini www.oleapharm.ba ne ostavlja i ne deponuje nikave lične podatke i da online trgovinu koristi u eventualne informativne svrhe.